Woning tijdelijk verhuren wordt gemakkelijker

Minister Blok heeft zich ten doel gesteld om de gebrekkige doorstroming in de huurmarkt aan te pakken. Met de per 1 juli 2016 ingevoerde ‘Wet Doorstroming Huurmarkt’ geeft hij verhuurders extra mogelijkheden om woonruimte voor korte tijd te verhuren.

De meeste verhuurders weten dat het verhuren van woonruimte voor korte tijd lastig is vanwege de sterke wettelijke huurbescherming. Deze wet maakt de korte verhuur van woonruimte gemakkelijker. De belangrijkste verandering is dat een zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar kan worden verhuurd, zonder dat de huurder zich na afloop met succes kan beroepen op huurbescherming. Er moet wel tijdig en schriftelijk worden aangezegd.

Puntsgewijs bestaat het wettelijke stelsel van tijdelijke verhuur van woonruimte met ingang van 1 juli 2016 uit de navolgende verschillende vormen:

  • De huurovereenkomst voor (bepaalde) korte tijd voor zelfstandige woonruimte met een maximumduur van twee jaar (= nieuw);
  • De tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte met een maximumduur van vijf jaar (= nieuw);
  • De in de wet uitgebreide specifieke vormen van ‘dringend eigen gebruik’ voor: studenten, promovendi (= nieuw), jongeren (= nieuw), ouderen, gehandicapten, alsmede grote gezinnen (= nieuw);
  • De tussenhuur (ook wel bekend onder de naam diplomatenclausule) (= uitgebreid);
  • De verhuur op grond van de Leegstandswet (= uitgebreid);
  • De verhuur van woonruimte dat naar zijn aard van korte duur is (verhuur van vakantiewoningen e.d.);
  • De zogenaamde hospitaverhuur.

Sommige opties zijn geheel nieuw en sommige opties zijn uitgebreid. Doel van dit alles is dus om tijdelijke verhuur eenvoudiger te maken. Met zoveel uitzonderingen op de hoofdregel dient zich de vraag aan wat op termijn de standaard zal zijn. Hopelijk dragen deze nieuwe uitzonderingen snel en adequaat bij aan het weer op gang brengen van de huurmarkt, want: eigen haard is goud waard!

Niek Cornelissen, juli 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.