Woensdag 21 maart a.s. stemt u voor gemeenteraad en ‘Sleepwet’. Wat is de ‘Sleepwet’?

A.s. woensdag 21 maart 2018 is het weer zo ver: de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze verkiezingen mag u twee keer een stem uitbrengen. Naast uw stem op een politieke partij mag u een stem uitbrengen naar aanleiding van een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel bekend als de ‘Sleepwet’. Wij zetten kort en bondig voor u op een rij waar dit laatste over gaat.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- Veiligheidsdiensten (MIVD) hebben een aantal bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wiv. De Tweede en de Eerste kamer hebben reeds ingestemd met een vernieuwing van deze wet. De huidige wetgeving van begin deze eeuw was volgens de inlichtingendiensten vanwege de technologische ontwikkelingen niet langer toereikend en gaf onvoldoende mogelijkheden en bevoegdheden om geavanceerde en ‘nieuwe’ vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld het toenemende aantal cyberaanvallen, tegen te gaan.

De inlichtingendiensten mogen volgens de huidige wetgeving alleen telecommunicatie aftappen ‘wat door de lucht gaat’. De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk dat men ook telecommunicatie mag aftappen dat ‘via de kabels loopt’, zoals e-mail en internetverkeer, maar ook WhatsApp-berichten. Dit betekent dat wanneer een inlichtingendienst een verdachte op het spoor is, zijn of haar gegevens kunnen worden afgetapt. Dit geldt dan echter ook voor gegevens van omwonenden van de verdachte. Hier komt ook de term ‘sleepwet’ vandaan. Er wordt door middel van een ‘sleepnet’ een grote hoeveelheid data verzameld.

De AIVD geeft aan dat men heel gericht te werk gaat, waarbij altijd een aanleiding noodzakelijk is. Het verzamelen van data is vooral gericht op telecommunicatie naar het buitenland. Het zo maar ‘binnenslepen’ van veel data is, volgens de AIVD, niet aan de orde. De informatie die middels aftappen binnenkomt is slechts algemene informatie over waar en wanneer een bericht wordt verzonden. De inhoud van bijvoorbeeld een e-mailbericht wordt niet direct gelezen. Om naar de inhoud te mogen kijken dient er een aanleiding te zijn en is tevens toestemming nodig van de minister.

Beide inlichtingendiensten worden gecontroleerd, namelijk door een onafhankelijk opererende Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De inlichtingendiensten zijn daarom gehouden om zorgvuldig te werk te gaan. Nieuw in de Wiv is de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De TIB bestaat uit drie leden, waaronder twee rechters. Wanneer de inlichtingendiensten een onderzoek willen starten, zal het eerst worden voorgelegd aan de TIB. De TIB zal vervolgens met een bindend oordeel komen.

Tot slot: het is uw laatste kans om uw stem uit te brengen voor een raadgevend referendum! Het kabinet Rutte III heeft het raadgevend referendum inmiddels afgeschaft.

Hidde Voerman (student-stagiair), maart 2018

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2018 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.