Wijziging partneralimentatie volledig uit te sluiten?

Voormalige partners kunnen afspreken dat de tussen hen overeengekomen onderhoudsbijdrage (partneralimentatie) in de toekomst niet gewijzigd kan worden als er ondertussen iets verandert in de feitelijke situatie aan de zijde van één van beide partners. Normaal gesproken bestaat deze wijzigingsmogelijkheid wel, mits uiteraard zal zijn voldaan aan bepaalde voorwaarden. Met een zgn. ‘niet-wijzigingsbeding’ is deze mogelijkheid contractueel uit te sluiten. Dit geeft zekerheid maar brengt ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld voor de betalende partner wiens draagkracht ondertussen is verminderd.

Wanneer partijen in een convenant een niet-wijzigingsbeding opnemen, kunnen omstandigheden die van invloed zijn op de draagkracht en die optreden na het sluiten van het echtscheidingsconvenant, geen grond opleveren voor wijziging van de afgesproken partneralimentatie. Dit leidt uitzondering als er sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden en bovendien de wijziging zo ingrijpend is dat de partij die om wijziging verzoekt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding gehouden mag worden. Deze uitzondering is opgenomen in de wet in artikel 1:159 lid 3 BW. In een recente zaak hadden partijen in hun convenant ook het derde lid van artikel 1:159 BW uitgesloten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft in deze zaak beslist dat een dergelijke uitsluiting niet mogelijk is. Alhoewel een alimentatiebeding een overeenkomst is tussen partijen die zich kenmerkt door de contractsvrijheid van partijen, wordt deze contractsvrijheid volgens het gerechtshof begrensd door de wet en de jurisprudentie. Naar het oordeel van het gerechtshof betreft het bepaalde in artikel 1:159 lid 3 BW geen regelend recht maar dwingend recht, zodat partijen deze bepaling niet kunnen uitsluiten. Voor de alimentatieplichtige moet in uitzonderlijke gevallen een ‘ontsnapping’ mogelijk zijn.

Voor beantwoording van de vraag of een wijziging van omstandigheden zo ingrijpend is dat de partij die om wijziging verzoekt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding gehouden mag worden, is het relevant of partijen bij het maken van de afspraken in redelijkheid met de gewijzigde omstandigheden rekening konden houden, zodat deze omstandigheden geacht kunnen worden in de afspraken te zijn verdisconteerd. Het gaat er niet om of een wijziging voorzienbaar is geweest maar of daarmee zodanig rekening is gehouden dat zij geacht moet worden aan de vaststelling van de alimentatie ten grondslag te hebben gelegen. Voorts is van belang dat de partij die wijziging wenst, niet verweten kan worden dat de omstandigheden zijn gewijzigd.

Voor de uitspraak zie: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23-07-2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2810

Mieke Mulder, september 2015

 

 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.