Wie te laat klaagt vist achter het net!

Wie te laat klaagt loopt het risico achter het net te vissen. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:89) staat dat je als schuldeiser geen beroep meer kunt doen op een gebrek in de prestatie van de andere contractspartij, als daarover niet binnen ‘bekwame tijd’ nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden is geprotesteerd. Tijdig klagen is dus van groot belang. Dat geldt bijvoorbeeld voor een koper van een woning of een machine, maar ook voor een opdrachtgever in geval van het verrichten van diensten. De gevolgen van te laat klagen kunnen immers groot zijn. Het recht om de schuldenaar aan te spreken en herstel, vervanging of schadevergoeding te vorderen, is in zo’n geval volledig verwerkt.

Wat is ‘bekwame tijd’? Dat hangt volgens de Hoge Raad af van de omstandigheden van het geval, waaronder het nadeel dat de schuldenaar heeft als een gevolg van het verstrijken van de tijd totdat er is geprotesteerd, de waarneembaarheid van de afwijking, de deskundigheid van partijen, etc. In het ene geval kan klagen na drie maanden te laat zijn daar waar in een ander geval wellicht nog na drie jaar kan worden geklaagd, alhoewel dit laatste wel uitzondering zal leiden.

In een recente uitspraak van 18 oktober jl. heeft het Gerechtshof in Den Bosch overwogen dat een garantie voor een bepaald resultaat of een bepaalde kwaliteit in deze specifieke zaak niet opzij gezet kan worden door een eveneens opgenomen exoneratieclausule (uitsluiting van aansprakelijkheid), maar dat dit niet wegneemt dat er ook in geval van een garantie nog steeds tijdig geklaagd moet worden. Doe je dit niet dan heb je ook aan een garantie dus helemaal niets en vis je mogelijk achter het net!

Voor deze uitspraak zie: ECLI:NL:GHSHE:2016:4686.

Daphne Geeraths, november 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.