Verdraaien of verzwijgen waarheid in een procedure?

In een gerechtelijke procedure ben je wettelijk verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Als je dat niet doet, dan kan de rechter ‘daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht’, zo stelt artikel 21 Rv. nogal formeel. In sommige gevallen kan het uiteraard erg aanlokkelijk zijn voor partijen om in eigen voordeel de waarheid te verzwijgen of zelfs te verdraaien. Wat kunnen dan concreet de gevolgen zijn als dit ontdekt wordt?

De Rechtbank in Den Bosch heeft kort voor kerst (Rechtbank Oost-Brabant, 23-12-2015, nr. 266429 HA ZA 13-556) uitspraak gedaan in een zaak, waarin de gedaagde partij het niet zo nauw nam met de waarheid. De rechtbank oordeelt dat deze partij zich aantoonbaar schuldig heeft gemaakt aan ‘het verdoezelen, verzwijgen en verdraaien van feiten’. De rechter is onverbiddelijk en verbindt aan deze schending van artikel 21 Rv. pittige consequenties. Niet alleen wijst de rechtbank het verzoek van de gedaagde partij om een extra mondelinge behandeling af en wordt de vordering van de eisende partij volledig toegewezen, ook veroordeelt de rechtbank de gedaagde partij in de proceskosten. Dit laatste is op zich ook nog niet zo bijzonder, ware het niet dat de rechtbank het volgens het zgn. liquidatietarief geldende bedrag voor de proceskostenveroordeling in dit geval heeft vermenigvuldigd met factor 2. De gedaagde partij moet dus twee keer de gebruikelijke proceskosten betalen, hetgeen een extra nadeel oplevert van € 4.973,50.

Ook in familiezaken komt het nog wel eens voor dat er ‘losjes’ met de waarheid wordt omgegaan. Zo wordt er bijvoorbeeld in alimentatieprocedures niet altijd volledige openheid gegeven over de inkomsten. Dit kan ook leiden tot sancties, variërend van een veroordeling in de proceskosten (hetgeen niet gebruikelijk is in de familiepraktijk) tot het volledig afwijzen van (zelfstandige) verzoeken.

Kort en goed, artikel 21 Rv. (waarheidsplicht) leek lange tijd een tandeloze tijger. Er stond in de praktijk veelal geen sanctie op het verzwijgen of verdraaien van de waarheid. In toenemende mate laat de tijger dus toch de tanden zien en ook steeds vaker.  Procespartijen zijn dus gewaarschuwd.

Daphne Geeraths, januari 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.