Van wie is de Lego?

Is een Lego-collectie verknocht of valt deze in de gemeenschap? Wanneer twee partners in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of geregistreerd partners zijn zonder partnerschapsvoorwaarden, dan omvat de (huwelijks)gemeenschap alle goederen, met uitzondering van een aantal in de wet genoemde uitzonderingen. Dit zijn bijvoorbeeld goederen die zijn verkregen onder een uitsluitingsclausule, zoals een schenking of een nalatenschap, en goederen en schulden die ‘op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn’. De Rechtbank Den Haag moest onlangs beoordelen of een Lego-collectie, die de man had verzameld, verknocht was. De rechtbank overweegt dat sprake is van verknochtheid van goederen ‘indien en voor zover een goed een zodanige band heeft met de persoon van één der echtgenoten, dat het ongewenst is dat één of meer van de gevolgen die verbonden zijn aan het vallen in de gemeenschap met betrekking tot dat goed intreden’.

Hoewel de rechtbank zich kan voorstellen dat de man bijzonder gehecht is aan de Lego-collectie en deze voor de man een hoge affectiewaarde heeft, vindt de rechtbank tegelijkertijd dat de Lego-collectie geen onvervreemdbaar en hoogst persoonlijk goed is dat verbonden is aan de man. Het in de gemeenschap vallen van de verzameling Lego is juridisch niet ongewenst, nu de verzameling wel gewoon aan de man kan worden toegedeeld en de waarde kan worden verrekend. De rechtbank concludeert uiteindelijk dat de Lego-collectie niet verknocht is en dus in de gemeenschap valt. Verder twisten de man en de vrouw over de aan de Lego-collectie toe te kennen waarde. De vrouw stelt de waarde op € 4.365,00 (de nieuwwaarde), de man op € 1.510,00 (de huidige waarde in het economisch verkeer). De rechtbank stelt de waarde in redelijkheid vast op € 2.900,00, het afgeronde gemiddelde van de door partijen genoemde bedragen. Vast staat dat de stukken in goede staat zijn en dat in veel gevallen de originele verpakking nog aanwezig is, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat er sprake is van een aanzienlijke (verzamel)waarde. De Lego-collectie wordt aan de man toegedeeld en de man dient de vrouw een bedrag ad € 1.450,00 te betalen.

Zie: Rechtbank Den Haag, 29 september 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:11584.

Mieke Mulder, november 2015

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.