U heeft niet schriftelijk opgezegd dus …

Bijzondere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een beroep op het ontbreken van een schriftelijke opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Kort en eenvoudig: een partij die een overeenkomst mondeling opzegt, terwijl afgesproken is dat dit schriftelijk zou moeten, komt daar soms toch mee weg. Dit laatste blijkt uit een recente kort geding uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

De eisende partij exploiteerde de kantine van het Bussumse kampeerterrein De Fransche Kamp. In de ‘exploitatieovereenkomst’ tussen exploitante en de gedaagde partij, Stichting (…) De Fransche Kamp, stond onder andere vermeld dat opzegging van de overeenkomst schriftelijk diende te geschieden. Bij de exploitante was sprake van een groeiende frustratie over het feit dat zij allerlei extra taken deed, die niets met de exploitatie van de kantine te maken hadden. De gesprekken die zij met het bestuur van de Stichting De Fransche Kamp hierover voerde, kenden een tumultueus verloop en exploitante liet een aantal keer vallen dat ze ermee zou stoppen. Dit gaf zij ook expliciet aan tijdens een vergadering, waarvan een gespreksverslag was gemaakt; ‘aan de bar’ had ze echter gezegd te willen blijven. Het bestuur zette enkele maanden later een externe sollicitatieprocedure uit. Exploitante nam aan deze sollicitatie deel, maar de keuze viel niet op haar. Toen exploitante dit te horen kreeg, liet zij via ‘Whats app’ weten dat ze niet van plan was te vertrekken.

De vraag die in dit kort geding moest worden beantwoord was of het aannemelijk was dat in een bodemprocedure zou komen vast te staan dat eiseres de overeenkomst niet had opgezegd, in welk geval zij de exploitatie immers zou mogen voortzetten. Bijzondere omstandigheden kunnen er aan in de weg staan dat exploitante in een geval als deze met succes een beroep kan doen op het feit dat zij de overeenkomst niet schriftelijk heeft opgezegd. Het bestuur is in dit geval na de diverse uitlatingen van eiseres op zoek gegaan naar een andere exploitant. Eiseres heeft op dat moment niet tegen De Fransche Kamp gezegd dat zij de overeenkomst niet had beëindigd en dat zij de exploitatie wilde voortzetten. Dat is naar het oordeel van de kantonrechter onbegrijpelijk als eiseres meende dat zij helemaal niet zou hebben opgezegd of dat niet wilde. Eiseres heeft weliswaar deelgenomen aan de selectiegesprekken, maar zij heeft ook moeten begrijpen dat het mogelijk was dat de keuze niet op haar zou vallen. En ook hier geldt dat eiseres steeds te kennen heeft gegeven niet door te willen gaan op de manier zoals het is gegaan.

Alle omstandigheden in samenhang bezien, waaronder ook het feit dat partijen al een jarenlange vriendschap onderhielden, leiden er naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter toe dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was dat eiseres zich op het ontbreken van een schriftelijke opzegging zou kunnen beroepen. De vordering van exploitante werd daarom afgewezen en zij moest het gehuurde ontruimen.

Voor de uitspraak zie: Rechtbank Amsterdam, 10 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1036

Eef Steentjes, maart 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.