Slapend dienstverband? Onfatsoenlijk maar wel toegestaan …

De invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) heeft het ontslagrecht grondig gewijzigd. De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de WWZ haar beoogde doelstelling – het ontslagrecht sneller, goedkoper en rechtvaardiger maken – niet heeft gehaald. Een voorbeeld daarvan is het ontslag van een werknemer, die meer dan 104 weken arbeidsongeschikt is en daardoor niet kan terugkeren naar de eigen of andere passende werkzaamheden.

Vóór 1 juli 2016 kon de werkgever voor deze werknemer een ontslagvergunning aanvragen. Na afgifte van deze vergunning kon de werkgever het dienstverband opzeggen zonder dat hier kosten aan verbonden waren. Met de invoering van de WWZ is dit gewijzigd. De werkgever is nu een transitievergoeding verschuldigd als hij de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer na 104 weken opzegt. Dit heeft er toe geleid dat veel werkgevers er voor kiezen om het dienstverband met een zieke werknemer ‘slapend’ voort te zetten. De loondoorbetalingsverplichting eindigt immers wel na 104 weken en zolang de werknemer arbeidsongeschikt is, kost dit de werkgever dus niets.

Rechters zijn tot op heden van oordeel dat het voortzetten van het slapend dienstverband weliswaar onfatsoenlijk is maar niet ernstig verwijtbaar. Zij zien geen aanleiding om in te grijpen en wijzen een  een verzoek van een zieke werknemer om het dienstverband te ontbinden met toekenning van een billijke vergoeding dan ook af.

Een slapend dienstverband is echter niet geheel zonder risico. Als de werknemer op enig moment weer arbeidsgeschikt wordt, kan hij zich gewoon weer melden om de bedongen arbeid te komen verrichten. De werkgever moet hem dan in beginsel weer toelaten op de werkvloer en ook de loondoorbetalingsverplichting zal dan herleven.

Er gaan in politiek Den Haag wel stemmen op om de transitievergoeding uit sluiten voor zieke werknemers die 104 weken arbeidsongeschikt zijn geweest en de bedongen of passende werkzaamheden niet kunnen hervatten. Voorlopig zal de werkgever nog haar eigen afweging moeten maken.

Martine Meijer, september 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.