Privacy in het arbeidsrecht (deel 2)

Gebruik e-mail en internet: gokje wagen in de baas z’n tijd?

Het recht op privacy is een grondrecht dat onder meer is vastgelegd in Nederlandse wetgeving en Europese Verdragen. Artikel 8 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) bepaalt dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn privéleven, familie- en gezinsleven, woning en de correspondentie. Het recht op privéleven wordt ruim opgevat. Zo wordt ook de werkplek van de werknemer tot het ‘privéleven’ gerekend. Telefoongesprekken, e-mailverkeer en internetgebruik (al dan niet op de werkplek) worden als correspondentie aangemerkt. De werkgever moet daarom een bepaalde mate van niet-zakelijk internetgebruik en e-mail gebruik onder werktijd toestaan én hij of zij behoort de privacy van die contacten te waarborgen, zo is uitgemaakt in de jurisprudentie. De werknemer heeft namelijk recht op een zekere bescherming van het privéleven op de werkplek (art. 8 EVRM), de zogenaamde ‘privétisering’ van de werkplek.

Een totaal verbod op privé e-mail of internetgebruik is dus niet toegestaan. En daar wringt gelijk de schoen. Werkgevers krijgen in de praktijk vaak te maken met werknemers die op ongepaste wijze gebruik maken van e-mail en/of internet op de werkplek. Dit gedrag kan nadelige gevolgen hebben voor de werkgever. Zo kunnen bedrijfsgeheimen uitlekken, kunnen virussen het computersysteem beschadigen en kan de goede naam van de werkgever worden geschaad, doordat de werknemers bijvoorbeeld (kinder)pornosites bezoeken of zulke informatie via de e-mail versturen of doordat zij online goksites bezoeken en een gokje wagen. Als zoiets zich voordoet, mag de werkgever om maatregelen te treffen en bewijs te vergaren wél inbreuk maken op de privacy van de werknemer. Maar let op, inbreuk op de privacy moet altijd gewaarborgd zijn. Zo moet er altijd sprake zijn van een noodzaak. Met de inbreuk op de privacy moet een legitiem doel worden gediend en de inbreuk moet noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. Voorts moet de privacy inbreuk in verhouding staan tot het doel dat het dient. Dit betekent dat het belang van de werkgever om inbreuk te mogen maken, zwaarder moet wegen dan het belang van de werknemer en diens recht op privacy. Tot slot moet de werkgever het minst ingrijpende middel toepassen om zijn legitieme doel te bereiken.

Als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van misbruik van e-mail en/of internet dan kan ontslag volgen. In sommige gevallen bestaat er voor de werkgever een waarschuwingsplicht, voordat er over mag worden gegaan tot ontslag. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer al lang in dienst is bij de werkgever, altijd goede beoordelingen heeft gehad en het e-mail- of internetmisbruik van korte duur was. Als de werkgever vooraf duidelijk regels heeft opgesteld ter zake het gebruik van e-mail- en internet (internet reglement of een gedragscode), dan zal een rechter bij overtreding daarvan sneller over gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In een dergelijk reglement kan de werkgever het privégebruik van internet en privémail beperken en zelfs op bepaalde terreinen (denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van pornosites) geheel verbieden. Er moet dan wel aangegeven worden dat de werkgever hierop toeziet en duidelijk sancties stelt op de overtreding ervan. Een dergelijk reglement moet natuurlijk vooraf duidelijk aan de werknemer gecommuniceerd worden wil de werkgever daar succesvol een beroep op kunnen doen. Voorts moet het  reglement consequent worden nageleefd. Is dit niet het geval dan kan de rechter dit passeren.

Tot slot: uiteraard zal een werknemer toegestaan e-mail en internetgebruik voor privézaken op de werkvloer te allen tijde binnen de perken moeten houden. Het werk mag er niet onder lijden. Is dit wel het geval dan geeft dit de werkgever wellicht weer mogelijkheden om, meestal ook na eerdere waarschuwing, een ontslag in te leiden.

Over twee weken deel 3 in deze serie over privacy in het arbeidsrecht.

Martine Meijer, april 2018

 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2018 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.