Overeenkomst opzeggen? Doe het goed!

Op 1 april 2015 heeft de kantonrechter te Groningen uitspraak gedaan in een zaak over de opzegging van een verzekeringsovereenkomst. De gedaagde partij had een doorlopende annuleringsverzekering afgesloten. De verzekeraar heeft in een gerechtelijke procedure aanspraak gemaakt op betaling van achterstallige premie. De verzekerde had de premie niet voldaan, omdat hij van mening was dat hij de verzekeringsovereenkomst schriftelijk had opgezegd. In zijn opzeggingsbrief had hij vermeld dat indien de verzekeraar niet op de opzegging zou reageren, hij ervan uitging dat de opzegging zou zijn aanvaard. De verzekerde had tot op het moment dat hij de dagvaarding ontving, niets meer van de verzekeraar vernomen. De verzekeraar betwist de opzegging van de gedaagde te hebben ontvangen, zodat de overeenkomst volgens haar nog bestaat en de premie verschuldigd is.

Volgens de kantonrechter heeft gedaagde gesteld dat de overeenkomst door hem schriftelijk is opgezegd. De verzekeraar heeft evenwel betwist deze brief te hebben ontvangen. Op grond van artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is het in beginsel aan de verzender van een poststuk om aannemelijk te maken dat de geadresseerde dat stuk heeft ontvangen dan wel niet heeft ontvangen ten gevolge van een hem of haar toe te rekenen omstandigheid. Dit is de zgn. ‘ontvangsttheorie’. Volgens de kantonrechter is de verzekerde niet geslaagd in zijn missie. Dit betekent dat aan zijn verweer voorbij is gegaan en dus niet vast is komen te staan dat de overeenkomst door hem is opgezegd.

Verder heeft de kantonrechter nog overwogen dat voor zover de verzekerde heeft willen betogen dat de verzekeraar haar rechten met betrekking tot de premievordering heeft verwerkt door gedurende anderhalf jaar geen invorderingsmaatregelen te nemen, daaraan voorbij zal worden gegaan omdat het enkele stilzitten van een schuldeiser daarvoor onvoldoende is. Ook dit is een argument dat nogal eens wordt aangevoerd om onder betaling uit te komen. Doorgaans slaagt zo’n verweer niet. Alleen als er sprake is van verjaring kan een verweer steekhoudend zijn.

Het blijkt maar weer eens dat het van belang is dat een overeenkomst op een correcte en deugdelijke wijze wordt opgezegd. Opzegging per aangetekend schrijven, bij voorkeur met ‘handtekening retour’, was in dit geval beter geweest.

Ramon Heinen, mei 2015

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.