Mijn oud-medewerker kaapt klanten weg!

Veel werkgevers onderschatten nog altijd het belang van een goed arbeidscontract met daarin opgenomen een concurrentie- en/of relatiebeding. De gevolgen van het ontbreken van zo’n beding worden vaak pijnlijk duidelijk wanneer werknemers hun baan opzeggen en voor zichzelf beginnen of bij een concurrent in dienst treden. Het staat de werknemer na einde dienstverband in beginsel vrij om zijn of haar voormalige broodheer te beconcurreren. De schade laat zich raden.

Onrechtmatige concurrentie
Er zijn echter wel grenzen. In de rechtspraak is namelijk al meerdere keren bepaald dat er sprake kan zijn van onrechtmatige concurrentie. Als het bijvoorbeeld gaat om het op stelselmatige en substantiële wijze afbreken van het duurzaam bedrijfsdebiet van de ex-werkgever door deze klanten, leveranciers of personeelsleden af te nemen met behulp van kennis en gegevens die in de vorige dienstbetrekking zijn verkregen. Of er ook daadwerkelijk sprake is van onrechtmatige concurrentie, moet door de oud-werkgever worden bewezen. Het feit dat klanten overstappen naar het bedrijf van de ex-werknemer – bijvoorbeeld vanwege de persoonlijke band die zij in de loop der jaren hebben opgebouwd – geldt daarbij niet als onrechtmatige concurrentie. Er moet veel meer aan de hand zijn. Bewijs dat maar eens…

Goed contract voorkomt ellende
Voorkomen is beter en eenvoudiger dan genezen. Neem in het schriftelijke arbeidscontract een concurrentie- en/of een relatiebeding op. Daarmee kunt u oud-medewerkers die u beconcurreren via de rechter tot de orde roepen. Let op: niet alleen bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst, maar ook bij een tussentijdse functiewijziging binnen een lopende overeenkomst, moet een nieuw beding worden vastgelegd. Het Gerechtshof in Den Bosch maakte onlangs een uitzondering voor een stilzwijgende verlenging van een arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld van een tijdelijk naar een vast contract). Dan hoeft geen nieuw concurrentie- en/of relatiebeding te worden overeengekomen. Het eerder overeengekomen beding blijft van kracht.

We helpen u graag
Een goed arbeidscontract met daarin een sluitend concurrentie- en/of relatiebeding is het halve werk en voorkomt u veel ellende. Wij helpen u graag bij het opstellen van een goed contract. Ons eerste advies is in het kader van onze nieuwe service Eerste Hulp Bij Arbeidszaken zelfs kosteloos.
Bel met (0544) 397 200 of mail naar info@steentjeswoltersmulder.nl voor een vrijblijvende afspraak.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.