Wij worden
Lees meer

Leraar duwt leerling: ontslag op staande voet?

Recent heeft een kantonrechter van de Rechtbank Midden Nederland bevestigd dat het niet eenvoudig is een werknemer op staande voet te ontslaan. Wat speelde er?

Een docent ziet een groepje leerlingen afval weggooien op het schoolplein. De docent spreekt één van de jongens in kwestie daarop aan en verzoekt hem het afval op te rapen en in de vuilnisbak te gooien. Als hij weigert geeft de docent het goede voorbeeld en raapt het afval op, waarop de leerling hem uitjouwt. Als de docent de leerling daar buiten de groep op aan wil spreken, weigert de leerling mee te komen. Daarna stapt de docent op de leerling af en duwt hem stevig tegen de borst en daarna tegen de keel. De leerling dient een klacht in wegens mishandeling door de docent, waarna het dienstverband van de docent door het schoolbestuur per direct wordt beëindigd. Zij vindt het stevig duwen van de leerling dusdanig ernstig – het gaat om aantasting van de integriteit van het lichaam van de minderjarige leerling – dat zij meent dat er sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet.

De docent vecht het ontslag op staande voet aan in een gerechtelijke procedure. Hij is van oordeel dat de schoolleiding de aanleiding voor het duwen onvoldoende heeft meegewogen in haar beslissing om de meest ingrijpende maatregel of sanctie, te weten een ontslag op staande voet, op te leggen. De kantonrechter stelt de docent in het gelijk. In de procedure wordt duidelijk dat de leerling de docent flink had uitgescholden en dat de groepsdynamiek dit heeft bevorderd. Werkgeefster had al deze omstandigheden niet buiten beschouwing mogen laten. Deze aanloop maakt immers niet alleen dat het verwijt dat de docent kan worden gemaakt moet worden gerelativeerd, maar brengt ook mee dat het belang van de school om tegen hem op te treden moet worden genuanceerd. Onder deze omstandigheden kon werkgeefster goed, zowel in- als extern, rechtvaardigen waarom zij had besloten tegen werknemer niet de zwaarst denkbare maatregel te nemen. Het voorgaande leidt volgens de kantonrechter tot de slotsom dat het ontslag op staande voet, bij gebreke van een dringende reden die het ontslag kan rechtvaardigen, geen stand kan houden.

Zo blijkt maar weer eens dat het geven van een rechtsgeldig ontslag op staande voet niet eenvoudig is. Om dit met succes te doen moet het gaan om een gedraging of een nalaten, die zowel subjectief als objectief een dringende reden oplevert. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval en de situatie van de werknemer worden meegewogen. Bij dat laatste valt te denken aan een langdurig dienstverband van onberispelijke staat en/of een moeilijke thuissituatie. Voorts moet het ontslag onverwijld worden gegeven en moet de ontslagreden duidelijk worden vermeld. Indien de werknemer hierin niet berust, zal de rechter de omstandigheden tegen elkaar afwegen om te kunnen komen tot een oordeel. De rechter beoordeelt dan of het verwijt dermate ernstig is dat de meest zware maatregel moet worden opgelegd. De rechter is daarin behoorlijk kritisch .Waarom? Omdat een ontslag op staande voet enorme gevolgen heeft voor de werknemer. Niet alleen vervalt per direct het recht op loon, ook komt de werknemer niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Het ontslag is immers aan de werknemer zelf te wijten. Er staat voor beide partijen dus veel op het spel. Juist dat laatste maakt een ontslag op staande voet lastig.

Overweeg je als werkgever een ontslag op staande voet? Check bij ons vooraf of het ontslag redelijkerwijs stand kan houden.

Maart 2019, Eef Steentjes

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.