Konijn uit de hoge hoed: het recht van reclame!

Het is één van de grootste frustraties van een leverancier: goederen leveren maar niet betaald krijgen. De afnemer heeft geen middelen meer om te betalen of erger nog, is inmiddels failliet verklaard. Lang aan het lijntje gehouden worden en dan ineens een brief krijgen van een curator. De centen komen meestal niet terug maar kunnen de goederen dan misschien nog teruggehaald worden? De meest bekende mogelijkheid voor een leverancier om zich in te dekken tegen dit soort risico’s is het bedingen van een eigendomsvoorbehoud. Maar ook daar zitten de nodige haken en ogen aan. Het voorbehoud wordt meestal opgenomen in algemene voorwaarden. En daar gaat het geregeld mis of ontstaat er op z’n minst een lastige discussie met de curator. Onder omstandigheden kan de oplossing eenvoudiger zijn. Een leverancier heeft nl. een wettelijk recht van reclame. Dit recht hoeft dus niet vooraf overeengekomen te worden. Het is echter lang niet bij iedereen bekend en het inroepen van dit recht kan dus een konijn uit de hoge hoed zijn. Kort gezegd houdt dit recht in dat de verkoper van een roerende zaak deze zaak kan terugvorderen wanneer de koper de koopprijs niet (geheel) heeft voldaan. Het recht bestaat altijd, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het recht moet wel schriftelijk worden geclaimd en de belangrijkste beperking is dat het maar gedurende een beperkte periode in te roepen is.

Het recht van reclame blijft van kracht, ook in geval van faillissement, en heeft dus zgn. ‘goederenrechtelijke’ werking. Door het inroepen van het recht wordt de leverancier weer eigenaar van de zaak en kan deze de zaak als zijnde eigendom terugvorderen. Wel moet de leverancier de curator de mogelijkheid bieden om binnen een redelijke termijn de (restant) koopprijs te betalen of voor de betaling daarvan zekerheid te stellen.

Denk dus eens wat vaker aan dit konijn en reclameer tijdig!

Eef Steentjes, juni 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.