Kan ik mijn te koop staande woning tijdelijk verhuren?

Het antwoord is uiteraard ja. Maar de eigenlijke vraag is of dit ook zonder risico is. Niet altijd. Het is belangrijk om het op een juiste wijze te verhuren.

De malaise op de vastgoedmarkt maakt dat u als verhuurder van een bedrijfspand of woning belang kunt hebben bij een tijdelijke verhuur. U wilt er dan wel zeker van zijn dat als u het pand of de woning weer nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u het alsnog (vrij van huur) heeft verkocht, de huurder dan ook daadwerkelijk weer zal vertrekken. U moet het dan vooraf wel goed regelen. Anders loopt u het risico dat de huurder zich, ondanks de gemaakte afspraken over de tijdelijke duur, toch kan beroepen op huurbescherming en dan zit u met de gebakken peren.

Voor woningeigenaren is de meest veilige weg het verhuren met een gemeentelijke vergunning op grond van de Leegstandwet. Een dergelijke vergunning werd tot voor kort slechts eenmaal verleend voor maximaal twee jaar. Ook kon een gemeente een maximale huurprijs vaststellen. Met het oog op de economische crisis is deze regeling per 1 juli 2013 versoepeld, waardoor het eenvoudiger en daardoor ook aantrekkelijker is geworden om van deze regeling gebruik te maken. U mag als verhuurder nu zelf de huurprijs bepalen en een vergunning voor te koop staande woningen wordt thans ineens voor vijf jaar verleend. Ook is de aanvraagprocedure verder vereenvoudigd, zodat de drempel lager wordt. Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, bijvoorbeeld kantoorgebouwen, kunnen onder de Leegstandwet  tijdelijk voor maximaal tien jaar als woonruimte worden verhuurd (was vijf jaar).

Een andere mogelijkheid voor woningeigenaren is om een huurovereenkomst te sluiten ‘naar aard van korte duur’. U dient dan goed vast te leggen dat het gaat om een tijdelijke situatie. Een vakantiebungalow of een hotelkamer is het meest zuivere voorbeeld. U kunt dit echter ook afspreken voor gewone woonruimte, bijvoorbeeld voor de periode dat een woning nog niet is verkocht, maar geheel zonder risico is dit niet. En hoe langer de tijdelijke situatie duurt hoe groter het risico dat er geen ‘korte duur’ meer wordt aangenomen. In voorkomend gevallen kan een rechter dan toch oordelen dat er een beroep kan worden gedaan op huurbescherming. Het is daarom zaak dat, als u hiervoor kiest, dit dan ook op de juiste wijze wordt omschreven en vastgelegd, zodat de kans op een succesvol beroep op huurbescherming tot een minimum word beperkt.

Een bedrijfshal, kantoorruimte of opslagloods tijdelijk verhuren is geen probleem. Deze huurobjecten kennen geen of nauwelijks huurdersbescherming. Dat geldt over het algemeen wel voor winkelruimte. Voor tijdelijke verhuur van winkelruimte biedt de wet echter een mogelijkheid voor tijdelijke verhuur. De belangrijkste bepalingen van de huurbescherming gelden nl. niet voor een overeenkomst voor de duur van twee jaar of korter. Wilt u tijdelijk maar wel langer dan twee jaar contracteren dan kunt u alleen aan huurbescherming ontkomen als de kantonrechter daarvoor op uw verzoek toestemming verleent.

Wij kunnen u op maat adviseren.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.