Ik houd je aan het (huur)contract!

Veel ondernemers denken er te licht over. Zij huren in eerste instantie met hun eenmanszaak of v.o.f. een bedrijfspand. De afspraken zijn vastgelegd in een schriftelijke huurovereenkomst. Na een aantal jaren richten zij, veelal op advies van hun financiëel of fiscaal adviseur, een B.V. op en wordt de eenmanszaak of v.o.f. met al haar rechten en verplichtingen ingebracht in deze B.V. En daar gaat het vaak mis … Want een overeenkomst gaat niet ‘zomaar’ over, in ieder geval niet zonder medewerking van de andere contractspartij. Dit geldt niet alleen voor huurovereenkomsten maar voor alle overeenkomsten. In dit voorbeeld had de huurder de medewerking van de verhuurder moeten vragen. Welke gevolgen kan zoiets nu hebben?

Zonder medewerking blijft oude huurovereenkomst van kracht
In het gegeven voorbeeld kunnen de ondernemers (twee privé personen) die hun v.o.f. hebben ingebracht in een B.V. van een koude kermis thuis komen. Gaat de B.V. failliet dan hoeft de verhuurder er zich nl. niet bij neer te leggen dat de huurovereenkomst door de curator van de B.V. wordt beëindigd  en hij waarschijnlijk niets of nauwelijks iets van zijn vorderingen terug ziet. Als hij geen medewerking heeft verleend aan de contractsoverneming dan is de overeenkomst ook nooit rechtsgeldig door de B.V. overgenomen en bestaat er nog steeds een huurovereenkomst met de oorspronkelijke huurder(s). Dit wordt ook niet zomaar anders door het enkele gegeven dat de huur al langere tijd werd overgemaakt door de B.V. Er is meer nodig om te kunnen spreken van de vereiste ‘medewerking’.

Gevolgen
Kan de v.o.f. dan nog worden aangesproken? Nee, deze is immers opgegaan in de B.V. en bestaat dus niet meer. Maar … de verhuurder kan wél de vennoten in privé aanspreken voor de nakoming van de nog steeds lopende huurovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. De vennoten van een v.o.f. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de v.o.f. aangegane verplichtingen. Deze extra zekerheid had de verhuurder ook al in de oorspronkelijke situatie. Alleen als zij deze extra zekerheid op een later moment vrijwillig en dus welbewust uit handen geeft, door akkoord te gaan met contractsoverneming, is het redelijk en billijk dat de verhuurder met de gebakken peren blijft zitten. En anders geldt gewoon: afspraak is afspraak!

Wees alert en laat u goed adviseren, ook over de juridische aspecten. Dit kan betekenen dat u soms wat verder moet kijken dan de neus van uw (financiëel) adviseur lang is.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.