BREAKING: uitspraak Hoge Raad heeft invloed op bestaande alimentatieverplichtingen

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen op de door het Gerechtshof Den Haag gestelde (prejudiciële) vraag: moet het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de behoefte van de alimentatiegerechtigde of bij de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige?

De Hoge Raad heeft deze vraagt als volgt beantwoord. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen, dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget. Deze uitspraak van de Hoge Raad wijkt af van de jurisprudentie die er sinds de inwerkingtreding van de Kindregelingen per 1 januari 2015 is en kan de nodige gevolgen hebben voor bestaande alimentatieverplichtigingen. Uiteraard zullen wij de gevolgen voor onze cliënten in kaart brengen.

Mieke Mulder, 9 oktober 2015

 

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.