Betaaltermijn 60 dagen voor grote ondernemingen?

Op 27 september 2016 hebben de Tweede Kamerleden Mulder en Monasch een wetsvoorstel ingediend dat ziet op de beperking van de betaaltermijn tussen grote ondernemingen als schuldenaar en zzp’ers of een midden- en kleinbedrijf als schuldeiser. Zij stellen voor dat grote ondernemingen, zoals bedoeld in artikel 2:397 lid 1 en lid 2 BW, geen betaaltermijn langer dan 60 dagen mogen afspreken met hun opdrachtnemer of leverancier. Wordt toch zo’n afspraak gemaakt dan is deze nietig op grond van de wet (het nieuwe artikel 6:119 lid 6 jo. lid 10 BW). De betaaltermijn wordt dan van rechtswege omgezet in 30 dagen op grond van artikel 6:119a lid 2 BW. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van 1 jaar.

Al eerder heeft de wetgever maatregelen genomen om de betaaltermijn te beperken. De Europese Richtlijn bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties is sinds 16 maart 2013 van kracht. In deze richtlijn wordt een betaaltermijn van 30 dagen tot norm gesteld. Tot nog toe kunnen bedrijven echter onderling betaaltermijnen van langer dan 30 dagen maar ook langer dan 60 dagen overeenkomen.

Het wetsvoorstel ziet dus op de inkorting van de betaaltermijn specifiek tussen grote ondernemingen als schuldenaar en zzp’ers of een midden- en kleinbedrijf als schuldeiser. Grote ondernemingen onderling kunnen nog wel een betaaltermijn van 60 dagen of meer afspreken, evenals midden- en kleinbedrijven onderling of zzp’ers onderling. En grote ondernemingen verkeren veelal in een  machtspositie, waardoor zij er in de praktijk ook ‘nietige’ afspraken door kunnen drukken. Of deze wetswijziging veel impact zal hebben valt dus zeer te betwijfelen.

Daphne Geeraths, oktober 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.