Berekening beslagvrije voet eenvoudiger

Mensen met schulden kunnen te maken krijgen met beslaglegging op het loon. De deurwaarder moet dan rekening houden met de zgn. ‘beslagvrije voet’. Op dat deel van het inkomen mag op grond van de wet geen beslag worden gelegd, omdat het nodig is om van te kunnen leven. Het is dus een beschermingsbepaling ten gunste van de schuldenaar. De schuldenaar draagt alleen het meerdere boven dit bedrag af.

De berekening van de beslagvrije voet is op dit moment onder meer afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, de hoogte van de huur- en zorgkosten en het recht op toeslagen. In de praktijk gaat het hier regelmatig fout. De berekening is ingewikkeld en ondoorzichtig en het lukt schuldeisers vaak niet om vooraf de juiste informatie te verkrijgen. Het gevolg in de praktijk is dat mensen vaak te weinig over houden om van te leven met alle gevolgen vandien.

Als het aan het huidige kabinet ligt dan hoeven schuldenaren in de toekomst veel minder informatie aan te leveren om de beslagvrije voet vast te stellen, zodat schrijnende situaties zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat blijkt uit een notitie die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind december 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het voorgestelde systeem is transparanter, beter uitvoerbaar, en voorziet in een goede balans tussen de belangen van schuldeisers en schuldenaar.

Voor alle mensen van wie het inkomen zo hoog is dat zij geen recht hebben op allerlei toeslagen, wordt de beslagvrije voet een vast bedrag afhankelijk van de leefsituatie. Daar komt geen ingewikkelde berekening meer aan te pas. Het bedrag zal dicht in de buurt liggen van de huidige beslagvrije voet. En voor wie wel recht heeft op toeslagen, kan de schuldeiser de beslagvrije voet eenvoudig berekenen. Het deel waar geen beslag op mag worden gelegd is voor deze groep mensen een vast bedrag plus een percentage van het netto-inkomen. Door de beslagvrije voet op deze manier vast te stellen, houden mensen met toeslagen niet meer over dan mensen die daar geen recht op hebben. En er is ook gedacht aan de groep mensen die volgens deze berekening niets zou kunnen aflossen, omdat het inkomen lager is dan de berekende beslagvrije voet. Het kabinet vindt het van belang dat een ieder geprikkeld blijft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Daarom geldt in het voorgestelde nieuwe systeem dat iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, altijd minimaal een klein percentage van het nettoloon zal moeten aflossen.

Als het voornemen van het kabinet wordt uitgevoerd dan zullen de definitieve bedragen en percentages die bij de nieuwe berekening horen waarschijnlijk in de loop van dit jaar bekend gemaakt worden.

Daphne Geeraths, januari 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.