Bank aansprakelijk voor woning onder water?

In het verleden hebben wij meerdere artikelen geplaatst over de zorgplicht van banken en andere kredietverstrekkers. Deze keer aandacht voor een in deze tijd veelvuldig voorkomend probleem: de woning die ‘onder water staat’. Kunt u uw bank de zwarte piet toeschuiven? Een paar weken terug heeft een hogere rechter zich over deze vraag gebogen.

Een vordering tot vergoeding door de bank van een te verwachten restschuld bij verkoop van een woning is onlangs door het gerechtshof Amsterdam afgewezen. In deze zaak was aan de orde of de bank haar zorgplicht heeft geschonden door de hypotheeknemer begin 2006 niet te waarschuwen voor het gevaar dat hij door de dalende huizenmarkt zijn woning alleen nog zou kunnen verkopen met een restschuld. Volgens hem had de bank dit moeten weten omdat door overmatige kredietverstrekking door banken de huizenprijzen in 2006 buitensporig waren gestegen. Hierdoor was de getaxeerde waarde van de woning volgens hem niet meer reëel. De restschuld is volgens de hypotheeknemer aan te merken als schade.

Het hof stelt voorop dat deze zaak alleen gaat over dit concrete geschil tussen deze hypotheeknemer en de bank en niet over de vraag of de banken in algemene zin schuldig zijn aan overkreditering, het ontstaan van ‘de kredietcrisis’ of de daling van de gemiddelde huizenprijs in Nederland.

De gevraagde hypothecaire lening was bestemd voor de aflossing van een al bestaand krediet en de betaling van het restant van de bouwkosten voor de woning. Uit de in opdracht van de hypotheeknemer verrichte taxatie bleek dat de executiewaarde van de woning op dat moment al lager was dan de gevraagde geldlening. De bank heeft daarom ook extra zekerheden gevraagd en gekregen en dat alles was ook bij eiser bekend. De bank mocht ervan uitgaan dat de substantiële kans van een restschuld voor eiser duidelijk was.

Het is niet zo dat de bank in januari 2006 had moeten voorzien wat er enkele jaren later met de woningmarkt zou gaan gebeuren. De bank hoefde daar dan ook niet voor te waarschuwen. Verder is het een feit van algemene bekendheid dat de verkoopprijzen van woningen in Nederland onder invloed van conjuncturele en marktontwikkelingen zowel kunnen stijgen als dalen. Volgens het gerechtshof weet de hypotheeknemer dat ook en dat komt voor zijn rekening.

Voor de uitspraak zie: Gerechtshof Amsterdam, 31 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2028

Niek Cornelissen, juni 2016

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.