Arbeidsrecht: exit slapend dienstverband?

Recent is in een arbitrageprocedure bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg geoordeeld dat het slapend voortzetten van het dienstverband van een zieke werknemer in strijd is met de eisen van goed werkgeverschap. Het enige doel daarvan is namelijk om zo te voorkomen dat de werkgever een transitievergoeding verschuldigd is. In deze procedure werd de werkgever gedwongen op last van een dwangsom om de arbeidsovereenkomst met de ernstig zieke werknemer te beëindigen.

De arbiter vond dat de werkgever het dienstverband met de zieke werknemer moest beëindigen omdat er inmiddels een compensatieregeling is voor de in zo’n situatie te betalen transitievergoeding. Vanaf april 2020 zal de overheid nl. met terugwerkende kracht de door een werkgever aan een zieke werknemer – die na 104 weken niet kan terugkeren naar de werkplek –  betaalde transitievergoeding terugbetalen.

Dit oordeel is enerzijds verrassend, want in de rechtspraak werd tot nu toe altijd geoordeeld dat het slapend voortzetten van een dienstverband met een zieke werknemer weliswaar onfatsoenlijk was maar niet verboden. De werknemer was dan uiteraard gedupeerd. Hij liep daardoor niet alleen de transitievergoeding mis maar ook de wettelijke vakantiedagen konden niet uitbetaald worden zolang het dienstverband niet was geëindigd. Anderzijds is het oordeel niet verrassend nu de werkgever dus gecompenseerd gaat worden.

De Hoge Raad heeft al eerder geoordeeld dat de vakantiedagen bij een slapend dienstverband wél uitbetaald mochten worden, maar heeft zich nog niet uitgelaten of er al dan niet een plicht is voor de werkgever om in een dergelijke geval de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer ook te beëindigen. Het ligt voor de hand dat deze ook door kantonrechters zal worden overgenomen.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.