Algemene voorwaarden: als je het doet doe het dan goed!

‘Het hoort er bij. Anderen doen het immers ook. En ach, het staat ook wel professioneel …’. Vele ondernemers hebben algemene voorwaarden maar het is niet altijd een weloverwogen keuze geweest. Hoe vaak zijn de voorwaarden niet als modelvoorbeeld van het internet gedownload en hebben zij stuk voor stuk nog nooit echt naar de inhoud gekeken. Dat zou toch anders moeten. Want laten we eerlijk zijn: bij een zakelijk conflict pas achteraf moeten vaststellen dat op de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan of dat de inhoud van de voorwaarden eigenlijk helemaal niet zo gunstig uitpakt, is toch het laatste wat u wilt. Dan komt het nog minder stuntelig over als u helemaal geen algemene voorwaarden gebruikt. Met andere woorden: als u het doet doe het dan ook goed. U kunt er dan zeker uw voordeel mee doen. Al is het maar om de eigen aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken of eigenaar te blijven van geleverde maar nog niet betaalde zaken.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst als dit vooraf uitdrukkelijk is afgesproken. Daar komt nog bij dat de andere partij waar u zaken mee doet vooraf ook een redelijke mogelijkheid moet hebben gehad om van de inhoud van de voorwaarden kennis te nemen (kenbaarheidsvereiste). Is dit laatste niet het geval dan kan de andere partij de voorwaarden ‘vernietigen’ met als gevolg dat ze dan alsnog buiten toepassing blijven. Enkele handvatten: een enkele vermelding onderaan een opdrachtbevestiging of briefpapier dat uw bedrijf algemene voorwaarden hanteert en dat deze op de met uw bedrijf gesloten overeenkomst toepasselijk zijn, is niet voldoende om deze onderdeel van de overeenkomst te laten zijn. Verder is een nog steeds veel voorkomende verwijzing naar de vindplaats van de voorwaarden, zoals naar een depot bij een Rechtbank en/of een Kamer van Koophandel of naar een publicatie op de website, niet toereikend met het oog op het kenbaarheidsvereiste.

U doet er op de eerste plaats goed aan de toepasselijkheid uitdrukkelijk overeen te komen in de schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging en op de tweede plaats de (tekst van de) algemene voorwaarden zelf als bijlage bij de overeenkomst of opdrachtbevestiging te voegen of achterop de opdrachtbevestiging/briefpapier af te drukken. Als u dan ook nog uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeldt dat de toepasselijke voorwaarden zijn bijgevoegd en de andere partij ondertekent de overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan.

Het voorgaande geldt voor de traditionele papieren overeenkomst. Steeds meer overeenkomsten worden echter via e-mail of internet gesloten. Daarvoor gelden afwijkende regels. Als een overeenkomst uitsluitend via e-mail tot stand komt dan kunnen de algemene voorwaarden eventueel ook per e-mail worden meegezonden. In andere gevallen zullen de algemene voorwaarden in ieder geval (ook) per post moeten worden toegestuurd (met bewijs van ontvangst). Exploiteert u bijvoorbeeld een webshop, zorg er dan voor dat op de website duidelijk wordt vermeld dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. De koper moet er simpelweg ‘niet omheen kunnen’. Zorg ervoor dat de toepasselijkheid wordt geaccepteerd door een aanvinkmogelijkheid en dat de algemene voorwaarden via de website te downloaden en op te slaan zijn. Voor (zakelijke) dienstverlening gelden op grond van een Europese richtlijn weer andere regels.

Wij stellen algemene voorwaarden voor u op en adviseren u hoe er voor te zorgen dat u er ook echt iets aan heeft. In het kader van ons Ondernemersspreekuur is een eerste check van uw bestaande algemene voorwaarden zelfs kosteloos. Wij bespreken dan met u wat u eventueel zou kunnen verbeteren en uiteraard wat de daarmee gemoeide kosten zijn.

Nieuwsbrief

U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.
SteentjesWoltersMulder Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde
Postadres Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde
© 2019 - SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators - Advocatenkantoor uit de Achterhoek heeft haar website laten maken door Ebbers Media.